Gent (12e bis k.) nr. 2015/AR/164, 11 oktober 2017

Samenvatting 2

Indien het afzonderlijk document bedoeld bij artikelen 3 tot 5 wet 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (artikelen X.27 tot X.29 WER) niet werd afgegeven, kan de nietigheid van het contract nog worden ingeroepen na de termijn van twee jaar vanaf de sluiting van de overeenkomst, vermeld in artikel 5 wet 19 december 2005 (artikel X.30, eerste lid WER), worden ingeroepen.

Vindplaats

DAOR 2018 (samenvatting), afl. 125-126, 122

Gerelateerde opleidingen

Meer weten? Tijdens onze Juristendagen zal mr. Herman De Bauw (advocaat-vennoot, Eubelius) de sessie "Contracten met consumenten" verzorgen.

Deze sessie gaat door op 23.08.2018 in Leuven.