Goede trouw – precontractuele aansprakelijkheid – exoneratiebeding – onrechtmatige daad, fout, niet-naleving wettelijke verplichting – koop van onroerende goederen – informatieplicht verkoper

(Samenvatting)

De verkoper begaat een tekortkoming aan zijn precontractuele informatie- en inlichtingsverplichting wanneer hij een goed te koop stelt waarin hij een onregelmatige aanpassing heeft verricht. Wanneer de verkoper zelf onregelmatige werken heeft verricht, kan hij niet geacht worden te goeder trouw te zijn, zodat hij zich niet kan beroepen op het exoneratiebeding dat voorkomt in de verkoopovereenkomst.

Verwijzingsregel

Luik (3e k.) 18 januari 2016

Vindplaats: JLMB 2017, afl. 1, 36.

 

 

Gerelateerde opleiding

Op 04.05.2018 organiseert M&D een studiedag "Precontractuele informatie en aansprakelijkheid" met o.a. em. prof. dr. Alois Van Oevelen als spreker. 

Naas de gemeenrechtelijke aspecten, komt ook het precontractuele luik bij M&A aan bod, evenals de specifiek voor commerciële samenwerkingsovereenkomsten geldende precontractuele informatie-uitwisseling.