Samenvatting

Overeenkomstig artikel 96, § 4 KB plaatsing 2011 kan de aanbestedende overheid bij een aanbesteding en een offerteaanvraag aan de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te verduidelijken of aan te vullen, zonder deze echter te wijzigen.

In het Verslag aan de Koning bij dit koninklijk besluit wordt ervoor gewaarschuwd dat deze mogelijkheid niet mag leiden tot misbruiken, noch tot gevolg mag hebben dat de ingediende offertes worden gewijzigd. De contacten met de inschrijvers mogen immers geen onderhandelingen met de inschrijvers meebrengen aangezien deze in het kader van de aanbesteding en offerteaanvraag verboden zijn. De onderhandelingsprocedure is in de wet overheidsopdrachten 2006 opgevat als een uitzonderingsprocedure die enkel mag worden toegepast in de gevallen opgesomd in artikel 26, §§ 1 en 2, van deze wet. Het staat vast dat de twee overige inschrijvers hun offerte substantieel hebben gewijzigd, onder meer door de prijs aan te passen. 

Referentieregel

RvS (12e k.) nr. 241.719, 7 juni 2018 (nv Machiels Building Solutions / Gemeente Kraainem)

Vindplaats

NJW 2018, afl. 390, 786, noot DE KONINCK, C.

Lees de tekst van het arrest hier.

Gerelateerde opleidingen

Op 28.11.2018 organiseren wij onze jaarlijkse studienamiddag 'Actualia Overheidsopdrachten'

Onze spreker, mr. Peter Flamey geeft dan een volledig overzicht van de recente evoluties en actuele tendensen in dit rechtsdomein.