Samenvatting

De tegenprestatie voor de eigendomsoverdracht van de zaak is een prijs in geld. (Art. 1582, eerste lid en 1583 BW).
Lees de volledige tekst van het arrest hier.

Referentieregel & vindplaats

Cass. (1e k.) AR C.17.0224.F, 9 maart 2018 (R.F., T.A. / P.T.), TBO 2019, afl. 1, 37

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze studiedag 'Koop-verkoop van onroerend goed' zal mr. Bart Van Baeveghem de voornaamste actua en rechtspraak toelichten.