Samenvatting 

In de context van een vrijwillige openbare verkoop van een onroerend goed door elektronische biedingen hebben de kopers de voorwaarden aanvaard van het bestek dat aan de notaris de leiding over en het toezicht op de verkoop verleent en dat hem onder meer, op elk ogenblik en zonder zich te moeten verantwoorden, machtigt om “elk bod te weigeren of ongedaan te verklaren; ... een van de eerdere biedingen te hernemen en toe te wijzen aan een van de vorige bieders die zich daar niet tegen kan verzetten”.

Bijgevolg is het eventuele recht van de kopers om van de notaris, waarvan de discretionaire bevoegdheid gelijkaardig is aan de bevoegdheid die hij uitoefent in geval van klassieke veilingen, een rechtvaardiging te verkrijgen van zijn beoordeling van de insolvabiliteit van de laatste bieder, niet aangetoond en ook niet kennelijk.

Zij hebben evenmin het recht om van de notaris te eisen dat hij hen informeert over de identiteit van andere bieders. Aangezien de eisers tot slot een minimumprijs hebben vastgesteld die niet werd overschreden, lijden zij op het eerste gezicht geen nadeel dat dringend en voorlopig moet worden voorkomen.

 

Referentieregel

KG Luik (afd. Luik) 27 juni 2018

Vindplaats

Rev.not.b. 2018, afl. 3131, 629, noot DE LEVAL, G.

Gerelateerde opleidingen

Op 18.12.2018 organiseert M&D in Gent de studienamiddag "Koop-verkoop onroerende goederen" waarin mr. Bart Van Baeveghem een overzicht zal geven van de recente rechtspraak.