Samenvatting 

Zegt een optienemer de optieovereenkomst op overeenkomstig zijn in de optieovereenkomst bedongen recht om op elk ogenblik, onmiddellijk en eenzijdig bij aangetekende brief op te zeggen, hoewel hij op de hoogte is van op dat ogenblik reeds door de optiegever begane contractuele wanprestaties, dan is die wilsuiting van de optienemer onherroepelijk en kan hij naderhand niet meer de verbreking of ontbinding van de optieovereenkomst nastreven. Alsdan zijn de optievergoedingen en opmetingskosten definitief ten laste van de optienemer.

Referentieregel

Antwerpen (B7e k.) 18 december 2017

Vindplaats

TBO 2018, afl. 4, 319 en http://www.tbo.be/ (2 oktober 2018), noot GOOSSENS, E.

 

Gerelateerde opleidingen

Op 18.12.2018 organiseert M&D in Gent de studienamiddag "Koop-verkoop onroerende goederen" waarin mr. Bart Van Baeveghem een overzicht zal geven van de recente rechtspraak.