Brussel (9e k.) 2 juni 2017

Samenvatting 

Een persbericht is een reclame in de zin van artikel I.8, 13°, WER omdat het een mededeling is die rechtstreeks of onrechtstreeks het product van een onderneming bevordert. Het is ook een commerciële mededeling, in de zin van artikel 1, § 2, van de “claimsverordening” nr. 1924/2006.

Voor zover dit persbericht een concurrent of een product dat aangeboden wordt door deze concurrent identificeert, zelfs al is het op een impliciete wijze, vormt het een vergelijkende reclame. Een persbericht is onrechtmatig indien het niet voldoet aan de cumulatieve voorwaarden van artikel VI.17 WER, met inbegrip van de objectieve vergelijking van één of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van dat product.

Vindplaats

 

ICIP 2017, afl. 3, 594; JLMB 2018, afl. 8, 370 

Gerelateerde opleidingen

Meer weten? Tijdens onze Juristendagen zal mr. Tom Heremans de sessie "20 jaar vergelijkende reclame in België " verzorgen.

Deze sessie gaat door op 30.08.2018 in Antwerpen.