Referentieregel:

Cass. (1e k.) AR C.17.0454.N, 8 maart 2018 (G.A.B. Luxury nv / Edsons nv)

 

Samenvatting:

Krachtens artikel 3, derde lid Handelshuurwet kan de huurder de lopende huur beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode, mits hij zes maanden tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. De kennisgeving van de opzegging bereikt de verhuurder wanneer die ervan kennisneemt of daarvan redelijkerwijze kennis had kunnen nemen.

 

Vindplaats

http://www.cass.be (11 april 2018), noot WERY, P.; TBBR 2018, afl. 5, 292

Lees hier de tekst van het arrest.

Gerelateerde opleidingen

Op 16.10.2018 organiseren we het seminarie "Actualia Handelshuur". Dr. Kristof Vanhove geeft dat een volledige update met focus op rechtspraak en komende wetgeving.

Dit seminarie gaat door in Leuven.