Referentieregel:

Cass. (1e k.) AR C.17.0254.F, 16 februari 2018 (InBev Belgium sprl / Patri One sprl)

 

Samenvatting:

Uit artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet, een dwingende bepaling ten voordele van de verhuurder, blijkt dat de aanvraag tot huurhernieuwing, op straffe van nietigheid, de vermelding moet bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet binnen drie maanden bij deurwaardersexploot of bij aangetekende brief kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden ofwel van het aanbod van een derde.

 

Vindplaats

http://www.cass.be (14 maart 2018); JT 2018, afl. 6733, 460 en http://jt.larcier.be/ (6 juni 2018), noot LENAERTS, J.

Lees hier de tekst van het arrest.

Gerelateerde opleidingen

Op 16.10.2018 organiseren we het seminarie "Actualia Handelshuur". Dr. Kristof Vanhove geeft dat een volledige update met focus op rechtspraak en komende wetgeving.

Dit seminarie gaat door in Leuven.