Cass. (1e k.) AR C.15.0497.F, 15 september 2016 (Carrefour Belgium / Cora)

Samenvatting 

Indien de vergeleken kenmerken niet wezenlijk, relevant, controleerbaar en representatief voor de goederen en diensten zijn of de kenmerken die deze eigenschappen verenigen niet objectief vergeleken worden, is de vergelijkende reclame ongeoorloofd, zonder dat zij daarenboven het economisch gedrag van de personen tot wie zij zich richt, moet kunnen beïnvloeden, aangezien laatstgenoemd criterium een daarvan losstaande voorwaarde vormt. (Art. 2, b), en 4, c) richtlijn EG 12 december 2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame).Trefwoorden:

Vergelijkende reclame die niet het resultaat is van een objectieve vergelijking is ongeoorloofd, zelfs wanneer zij niet misleidend is. (Art. VI.17, § 1, 3° Wetboek van economisch recht 28 februari 2013).

 

Wanneer de correcte uitlegging van een gemeenschapsbepaling zozeer voor de hand ligt dat zij geen ruimte voor enige redelijke twijfel laat, dient de door een partij voorgestelde prejudiciële vraag niet aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te worden gesteld. (Art. 267 VWEU).

Vindplaats

http://www.cass.be (12 oktober 2016); Jaarboek Marktpraktijken 2016, 58; RW 2017-18 (samenvatting), afl. 19, 737 en http://www.rw.be/ (9 januari 2018); TBH 2017 (samenvatting SORREAUX, G., THIRY, C.), afl. 5, 563 en http://www.rdc-tbh.be/ (4 juli 2017)

 

Lees hier de tekst van het arrest

Gerelateerde opleidingen

Meer weten? Tijdens onze Juristendagen zal mr. Tom Heremans de sessie "20 jaar vergelijkende reclame in België " verzorgen.

Deze sessie gaat door op 30.08.2018 in Antwerpen.