Referentieregel:

Antwerpen (B5e k.) 1 maart 2018

 

Samenvatting:

Op de bestuurder van een vennootschap rust een controletaak met betrekking tot de wijze waarop het dagelijks bestuur wordt gevoerd. De vaststelling dat een foutief handelen in dat dagelijks bestuur onopgemerkt is gebleven voor de andere bestuurder(s) laat evenwel niet zonder meer toe te besluiten tot de tekortkoming in de controletaak. Het gaat ter zake niet om een resultaatsverbintenis. (Art. 530 W.Venn.).

De publicatie van de herbenoeming in het Belgisch Staatsblad is in bepaalde omstandigheden geen bewijs van de benoeming als bestuurder, laat staan van de aanvaarding van het mandaat van bestuurder, spijts de vermelding dat de bestuurders het mandaat hebben aanvaard. Geen tekortkoming aan de controletaak is bewezen.

Vindplaats

TRVRPS 2018, afl. 4, 319 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (11 juli 2018), noot SOMERS, N.

 

Gerelateerde opleidingen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ook dit najaar de studienamiddag 'Faillissementsrecht: overzicht van recente rechtspraak', waarin Mr. Eddy Van Camp en Mr. Ilse Mertens een grondig overzicht geven - aan de hand van een aantal specifieke thema’s - van relevante gerechtelijke uitspraken uit de periode 1 mei 2017-1 september 2018.

U kan dit seminarie volgen op 14.11.2018 in Gent of op 20.11.2018 in Kontich.