(Samenvatting)

Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk overeenkomsten van onbepaalde duur op elk ogenblik en door elk van de partijen kunnen worden beëindigd, machtigt een partij bij een dading niet om een verbintenis die zij daarin bij wijze van toegeving heeft aangegaan, eenzijdig te herroepen, zelfs al werd die verbintenis voor onbepaalde duur aangegaan. (Art. 2052 BW).

Verwijzingsregel
Cass. (1e k.) AR C.16.0142.F, 10 november 2016 (W.D. / I.H., F.B.)

Lees hier de tekst van het arrest

 

 

Gerelateerde opleiding

Op 25.04.2018 bespreekt em. prof. Aloïs Van Oevelen de rechtsfiguur "dading" tijdens de studienamiddag "De dading nader bekeken". Tijdens het tweede deel komt ook de "bevrijdende verjaring" aan bod.