Samenvatting 

Artikel 2, lid 4, eerste alinea, van richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag, moet aldus worden uitgelegd dat het begrip „over de werkgever zeggenschap uitoefenende onderneming” doelt op elke onderneming die met die werkgever is verbonden door middel van deelnemingen in het maatschappelijk kapitaal van die laatste of door middel van andere juridische banden die haar in staat stellen beslissende invloed op de besluitvormingsorganen van de werkgever uit te oefenen en hem te dwingen collectief ontslag te overwegen of daartoe over te gaan.

 

Referentieregel

HvJ (5e k.) nr. C-61/17, C-62/17, C-72/17, 7 augustus 2018 (Miriam Bichat, Daniela Chlubna, Isabelle Walkner / Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG)

Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Collectief ontslag – Richtlijn 98/59/EG – Artikel 2, lid 4, eerste alinea – Begrip ,over de werkgever zeggenschap uitoefenende onderneming’ – Procedures voor de raadpleging van de werknemers – Bewijslast

Lees de tekst van het arrest hier

 

Gerelateerde opleidingen

Op 28 februari 2019 zetten mr. Hanne Cattoir en mr. Bart Vanschoebeke (Claeys & Engels) de voornaamste ontwikkelingen inzake Collectief ontslag op een rijtje tijdens hun studienamiddag die doorgaat in Sint-Niklaas.