Cass. (3e k.) AR C.17.0479.N, 26 februari 2018 (Q.B., S.B. / N.V., M.G.)

Onlangs heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de verhuurder ervoor moet opdraaien als de vastgoedmakelaar nalaat om de huurwaarborg te storten op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder en daarna failliet gaat. De makelaar treedt volgens het Hof namelijk enkel op als lasthebber van de verhuurder.

Lees de tekst van het arrest hier.

Zie ook: Verhuurder is aansprakelijk als makelaar huurwaarborg verliest, Juristenkrant 25 april 2018

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studienamiddagen 'Woninghuur - Vlaams Huurdecreet 2018' zal Mr. Pieter Pauwels de voornaamste aspecten uit dit nieuwe Huurdecreet verder toelichten.

Deze gaan door op 05.06.2018 in Kontich en op 26.06.2018 in Gent.