In principe moet de zgn. 'verwerkingsverantwoordelijke' zonder redelijke vertraging een verzoek om persoonsgegevens te wissen, voldoen.

Op dit principe bestaan evenwel een aantal uitzonderingen. 

In deze bijdrage ook een verwijzing naar een recente beschikking van het Gerechtshof in Den Haag (NL), dat in een geschil omtrent zo'n verzoek een uitgebreide afweging gemaakt heeft tussen enerzijds de individuele belangen van de verzoekers en anderzijds het dwingend algemeen belang van het publiek om toegang te krijgen tot deze informatie, het gerechtvaardigd belang van de auteurs van het bewuste gepubliceerde artikel en het gerechtvaardigd belang van Google om via haar zoekmachine het publiek toegang te verlenen tot dit artikel. 

Volledig artikel en bron: Sirius.Legal

 

Gerelateerde opleidingen

Op 30.08.2019 is er een webinar 'GDPR. Capita Selecta' waarin Mr. Anouk Focquet actuele stand van zaken zal geven en enkele best practices.

Deze webinar maakt deel uit van onze Webinar Days.