Het Italiaanse Hof van Cassatie bevestigde de initiële stelling van de bankbediende en van de Italiaanse GBA dat het inzagerecht onder artikel 15 GDPR slaat op alle persoonsgegevens die de bank in handen heeft aangaande de werknemer in kwestie, zonder uitzondering en zonder enige vorm van filter of keuzerecht voor de verantwoordelijke voor de verwerking.  

Dit recht geldt ook, volgens het Hof van Cassatie, ongeacht het feit dat een betrokkene mogelijk al op de hoogte is van bepaalde informatie en vereist dat deze op elk moment toegang heeft tot zijn persoonlijke gegevens.

Volledig artikel en bron: Sirius.Legal

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studienamiddag 'GDPR' zal er ingezoomd worden op de voornaamste aandachtspunten voor ondernemingen die op vandaag nog niet in orde zijn op vlak van ‘GDPR compliance’. Ook aandacht voor een aantal ‘best practices’ die zich intussen hebben gevormd in de praktijk.