De nieuwe Vastgoedmakelaarswet introduceert een informatieplicht in hoofde van de syndicus ten opzichte van de mede-eigendommen waarin hij/zij is aangesteld, van zodra een ernstige tuchtstraf wordt opgelegd.

Volledig artikel en bron: Ockier advocaten

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze studienamiddag 'De syndicus: opdrachten en aansprakelijkheden', zal mr. Willem Meuwissen verder ingaan op het takenpakket van de syndicus, waarbij ook wordt stilgestaan bij mogelijke oorzaken van conflicten en uiteraard ook het aspect aansprakelijkheid aan bod zal komen.

Deze studienamiddag gaat door op 14.06.2018 in Beveren.