Na indiening van een aanvraag bij het EUIPO tot verkrijging van een Uniemerk, kunnen derden gedurende een termijn van drie maanden "oppositie" instellen tegen de inschrijving van dit merk. 

De Europese Merkenrechtverordening (EMVO) somt de gronden limitatief op waarop derden zich kunnen beroepen om ervoor te zorgen dat het EUIPO een merkaanvraag zal weigeren. 

Dat was het geval in de zaak van 'Radio Gaga'. De makers (en bedenkers) van het tv-programma vernamen dat tijdens de duur van hun aanvraag, niemand minder dan popster Lady Gaga zich verzette tegen hun aanvraag tot erkenning als Uniemerk. Hoewel Lady Gaga uiteindelijk haar verzet liet varen, en het dus niet tot een beoordeling is gekomen, zet de auteur van het artikel de krachtlijnen van deze procedure uiteen in een korte beschouwing.

Volledig artikel en bron: Dehaese & Dehaese advocaten

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studienamiddag 'Procederen over intellectuele eigendomsrechten' krijgt u een praktijkgericht overzicht van de mogelijke beschermingstechnieken, alsook van de acties bij inbreuken en dit vanuit verschillende invalshoeken.