De Raad van State maakt in een arrest van 12 juni 2018 duidelijk dat noch de wettekst, noch de parlementaire voorbereiding, de registratie van de schenking in België oplegt.

"Uit artikel 2.7.1.0.1 VCF kan dus niet afgeleid worden dat de schenking voorafgaand aan de gesplitste inschrijving alleen als tegenbewijs kan worden aanvaard indien deze in België is geregistreerd en aan schenkbelasting onderworpen werd. De Raad van State vernietigt dan ook het standpunt van Vlabel (arrest nr. 241.761)."

Volledig artikel en bron: Eubelius

Gerelateerde opleidingen

Het nieuwe erfrecht wordt uitgebreid besproken op onze studienamiddag die doorgaat op 18.09.2018 - tijdens deze studienamiddag focussen we enerzijds op de erfovereenkomsten, anderzijds op de reparatiewetgeving.