Op 30 november 2017 sprak de Raad van State zich over twee schorsingsberoepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid uit (arresten 240.043 en 240.044 - nog niet gepubliceerd). De beroepen kaderden in de selectieprocedures van twee gebiedsontwikkelingsprojecten. 

Een aanbestedende overheid beschikt in het kader van PPS-projecten voor gebiedsontwikkeling niet over de volledige vrijheid om te bepalen of ze de overheidsopdrachtenreglementering al dan niet toepast.

"Ook al heeft een aanbestedende overheid een opdracht anders gekwalificeerd, er zal toch sprake zijn van een overheidsopdracht voor werken wanneer een aanbestedende overheid een beslissende invloed op het ontwerp en de realisatie van het project heeft gehad."

Volledig artikel: Eubelius

 

Gerelateerde opleiding

 

Op 08.03.2018 organiseert M&D zijn jaarlijkse themadag 'Overheidsopdrachten anno 2018'. 

Na een plenaire sessie over een aantal specifieke recente ontwikkelingen, kan u kiezen uit 6 actuele topics uit het thema 'Overheidsopdrachten' dat ook in 2018 actueel blijft.