Een overzicht van de voornaamste nieuwigheden uit de "wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie".

  • Ploegen- en nachtarbeid: uitbreiding definitie en aanpassing berekeningsniveau
  • Financiering voor projecten in het kader van de strijd tegen stress en burn-out
  • Een verbod om bij cao de tewerkstelling van uitzendkrachten in bepaalde bedrijfstakken te verbieden
  • In geval van ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden van tewerkstelling, zijn vanaf 1 mei 2018 nieuwe (kortere) opzeggingstermijnen
  • Om de aanwerving van jongeren tussen 18 en 20 jaar te stimuleren krijgt de werkgever vanaf 1 juli 2018 de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een lager brutoloon toe te kennen dan het actueel geldende minimumloon
  • Duaal pensioensparen: de belastingplichtige kan kiezen om jaarlijks tot 1.230 EUR (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2019) te sparen.

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels

 

Gerelateerde opleiding

Voor de nieuwste ontwikkelingen inzake ontslagrecht verwijzen wij u graag naar onze jaarlijkse update 'Actualia Ontslagrecht' met Mr. Bart Van Schoebeke en Mr. Ann Witters van Claeys & Engels.

Deze gaan dit jaar op 15.05.2018 in Sint-Niklaas en op 19.06.2018 in Leuven.

De nieuwe regeling inzake duaal pensioensparen zal behandeld worden tijdens de studienamiddag 'Aanvullende Pensioenen' met dhr. Paul Vaneesbeeck. Deze gaat door op 20.06.2018 in Gent.