Enkel erkende assistentiewoningen komen in aanmerking voor fiscale voordelen.
De erkenningsvoorwaarden houden verband met enerzijds praktische aspecten zoals dienstverlening, omkadering
en infrastructuur, anderzijds moeten de verschillende overeenkomsten ook de standvastigheid en kwaliteit van de dienstverlening en het belang van de ouderen ook vanuit juridisch oogpunt garanderen.

Volledig artikel en bron: Imposto advocaten