Nog net voor het zomerreces heeft het parlement een aantal maatregelen goedgekeurd die, hoewel ze zeer verschillend zijn, moeten leiden tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Het gaat o.m. om deze maatregelen:

  • Werknemers kunnen ouderschapsverlof opnemen ten belope van 1/10 van het normaal aantal arbeidsuren
  • Het wordt mogelijk om thematisch verlof vrij in te plannen voor de duur van het thematisch verlof: zo zullen ouders één week ouderschapsverlof kunnen nemen en de week daarna niets.
  • Uitbreiding adoptie- en pleegverlof...

Volledig artikel en bron: Lydian

Gerelateerde opleidingen

Voor een update rond sociaal recht verwijzen wij u graag naar onze Webinar Days: Aanwerven, tewerkstellen en ontslaan anno 2018.

Deze webinar gaat door op 21.08.2018 - sprekers zijn Mr. Ann Witters (advocaat-vennoot Claeys & Engels) en mr. Anne Wils (advocaat, medewerker Claeys & Engels).