De wetgever neemt maatregelen om de verpande goederen bij een bezitloos pand veilig te stellen tot de uitwinningsprocedure is afgerond: de pandhouder kan voortaan een sui generis beslag leggen op de verpande goederen. Daarnaast wil men ook misbruiken bij pandgevers niet-consumenten vermijden: zij kunnen zich alleen nog verzetten tegen uitwinning gedurende de wachttermijn.

De artikelen 162 tot 164 van de wet van 2 mei 2019 treden in werking op 31 mei 2019.

Bron: Wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen, BS 21 mei 2019 (art. 162–164 DB Financiën)

Gerelateerde opleidingen

Op dag 4 van onze Zomerse wetsdagen staat het insolventierecht centraal, met 2 sessies:

  1. Overzicht van recente rechtspraak insolventierecht en zekerhedenrecht met Dr. Roel Fransis
  2. Voorlopige maatregelen en de overname van ondernemingen in moeilijkheden (overdracht onder gerechtelijk gezag, overname uit een faling) met mr. Virginie Frémat