In het aankomende vennootschapsrecht blijft de regel gelden waarbij een overdracht van aandelen in de BVBA enkel mogelijk is met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, maar deze regel krijgt een aanvullend karakter.

Dit betekent dat u de goedkeuringsvereiste in de statuten kan schrappen. Met andere woorden, de vrije overdracht van aandelen van de BV wordt mogelijk gemaakt.

Volledig artikel en bron: Van Havermaet