België heeft ondertussen de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten omgezet, rest nog de uitvoering van de bepalingen omtrent bestuur vervat in de wetten van 17 juni 2016. Het betreft de nieuwe verplichtingen inzake (driejaarlijkse) rapportering aan de Europese Commissie.

Er zal ook een voorontwerp van wet worden opgemaakt tot omzetting van richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten.

Dat staat te lezen in de Algemene Beleidsnota van 24 oktober 2017.

Volledig artikel en bron: Equal advocaten

Gerelateerde opleiding

 

Tijdens het voorjaar 2018 staat er een studiedag Overheidsopdrachten gepland. Check dus zeker onze website voor verder nieuws.