Het KB Plaatsing verwacht van de aanbestedende overheid immers ook dat zij de eerbiediging controleert van de sociaal-, arbeids- en de milieurechtelijke verplichtingen in hoofde van de inschrijver die aan een prijs- of kostenbevraging wordt onderworpen.

Er is, sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Overheidsopdrachtenwet 2016 en het bijhorende KB plaatsing 2017, geen ontsnappen meer aan. Offertes dienen aan een algemeen prijzen- of kostenonderzoek te worden onderworpen, voor welke plaatsingsprocedure er ook wordt gekozen. Geen uitzonderingen meer.

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten

Gerelateerde opleidingen

Mr. Gitte Laenen, advocaat-vennoot bij GD&A geeft tijdens onze Webinar Days een overzicht en update van de recente wetgeving inzake overheidsopdrachten. Haar webinar gaat door op 21.08.2018.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ook een studienamiddag "Actualia Overheidsopdrachten". Mr. Peter Flamey geeft dan een overzicht van de voornaamste evoluties op zowel wetgevend als jurisprudentieel vlak. Deze studienamiddag gaat door op 28.11.2018 in Gent.