Een overzicht van de voornaamste krachtlijnen vervat in het koninklijk besluit van 22 december 2017 (B.S. 16 januari 2018).

Met dit KB worden de federale aanbestedende overheden, met uitzondering van de federale politiediensten, verplicht voorrang te verlenen aan gemeenschappelijk geplaatste overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en wordt aldus betracht een gezamenlijk federaal aankoopbeleid vorm te geven.

Volledig artikel en bron: Lydian

Gerelateerde opleidingen

 

Inzake overheidsopdrachten wijzigde er recent heel wat. Mr. Gitte Laenen (advocaat GD&A) licht één en ander verder toe tijdens de webinar "Overheidsopdrachten: recente stand van zaken" - deze webinar gaat door op 21.08.2018 en maakt deel uit van onze Webinar Days 2018