In een recent arrest (*) oordeelt de Raad van State dat het niet tijdig vaststellen van de beoordelingsmethode van twee van de drie aangewende gunningscriteria een valabele schorsingsgrond vormt.

Dit arrest ligt in lijn met  de eerdere bevindingen van de Raad van State in de zaak TNS Dimarso.

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten

 

(*) Referentieregel en tekst van het arrest:

RvS (12e k.) nr. 240.866, 1 maart 2018 (nv Scheerlinck Sport / Gemeente Herzele), NJW 2018, afl. 381, 347, noot DE KONINCK, C.; http://www.raadvst-consetat.be (7 mei 2018)

Gerelateerde opleidingen

 

Mr. Gitte Laenen (advocaat GD&A) licht één en ander verder toe tijdens de webinar "Overheidsopdrachten: recente stand van zaken" - deze webinar gaat door op 21.08.2018 en maakt deel uit van onze Webinar Days 2018