Art. 6 van CAO nr. 32bis regelt de overgang van een afdeling van een onderneming: rechten en plichten gaan mee over naar de overnemer.

Quid wanneer verschillende groepen van werknemers (i.c. schoonmakers) overgaan naar verschillende overnemers? Wat is dan het lot is van de arbeidsovereenkomst van een werkneemster die tot elk van de overgedragen afdelingen behoort?

Het Arbeidshof van Gent legt de vraag voor aan het Europees hof ...

Volledig artikel en bron (met link naar het arrest): LegalNews.be