Het arrest van het arbeidshof te Brussel van 10 april 2018 betrof de overeenkomst m.b.t. de na te leven opzegtermijn, die nog niet mag gesloten worden op het ogenblik waarop de intentie tot ontslag aan de bediende wordt meegedeeld. Dit geldt evenzeer t.a.v. een bediende die brugpensioen wenst en die tijdens het voorafgaand gesprek, bepaalde intenties heeft geuit.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Lees de tekst van het arrest hier

Gerelateerde opleidingen

Op 11.12.2018 geven mr. Olivier Wouters en mr. Arnaut Crauwels een rechtspraakoverzicht en stand van zaken m.b.t. de ontslagwetgeving: 5 jaar Ontslagwet.

Dit seminarie gaat door in Leuven.