Aandelen die bij uitgifte niet volledig werden volgestort, kunnen vanzelfsprekend het voorwerp uitmaken van een overdracht. Blijft de overdrager gehouden tot de volstortingsplicht of rust de volstortingsplicht voortaan op de overnemer van de aandelen?

Volledig artikel en bron: M&A for professionals - Kim Van Herck

Gerelateerde opleidingen

Het nieuw WVV beter leren kennen? Dat kan, tijdens onze Juristendagen! zowel in Lochristi (22.08.2019) als in Leuven (27.08.2019) en Brasschaat (29.08.2019) staan er diverse sessies rond de nieuwe vennootschapswet op het programma.

Ook in het najaar zal het vennootschapsrecht niet in ons aanbod ontbreken.