Bij vonnis van de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout dd. 19 februari 2018 (AR 16/1866/A) werd in essentie geoordeeld dat “wanneer alle activiteiten van de overdrager worden overgenomen en voortgezet door weliswaar twee overnemers op een andere plaats, doch waarbij zij het overgenomen cliënteel verder bedienen en gebruik blijven maken van hetzelfde personeel en dezelfde voorraden (…) cao nr. 32bis van toepassing is met de daaruit voortvloeiende overdracht van arbeidsovereenkomsten van rechtswege”.

Volledig artikel en bron: Schuermans advocaten