Over de problematiek van de stilzittende curator: de nieuwe insolventiewet voorziet weliswaar in de mogelijkheid waarbij een schuldeiser optreedt voor rekening van de boedel indien een bestuurder van de failliete vennootschap een kennelijk grove fout heeft gepleegd, althans voor zover het faillissement in België werd geopend na 1 mei 2018.

Maar, zo merkt de auteur verder op, de daarmee samenhangende problematiek van de informatie-asymmetrie tussen de curator en de schuldeisers bleef onaangeroerd. De curator heeft immers nog steeds het monopolie over de boekhouding van de gefailleerde (cf art. XX.138, tweede lid WER).

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Op onze studiedag 'Actualia Insolventierechtlaten we vier specialisten aan het woord die elk grondig ingaan op een actueel onderdeel van het ruime insolventierecht.