Vanaf wanneer kunnen nieuwe eigenaren van een privatieve kavel nu aangesproken kunnen worden voor de gemeenschappelijke kosten en tot op welk ogenblik mogen zij daarvoor nog terug verwijzen naar de vorige eigenaar?

Volledig artikel en bron: Clabots advocaten

Gerelateerde opleiding

Met dit soort conflicten krijgt een syndicus al eens te maken...

Tijdens onze studienamiddag 'De syndicus: opdrachten en aansprakelijkheden', zal mr. Willem Meuwissen verder ingaan op het takenpakket van de syndicus, waarbij ook wordt stilgestaan bij mogelijke oorzaken van conflicten en uiteraard ook het aspect aansprakelijkheid aan bod zal komen.

Deze studienamiddag gaat door op 14.06.2018 in Beveren.

Mr. Astrid Clabots, auteur van dit artikel, zal tijdens de themadag Verzekeringsrecht, spreken over o.a. de verzekeringsperikelen in een appartementsgebouw. Deze themadag gaat door op 15.06.2018 in Gent.

Zij zal tevens tijdens onze Wetsdagen een sessie rond het nieuwe mede-eigendomsrecht verzorgen.