Een eerste analyse n.a.v. het voorstel dat Vlaams minister Joke Schauvliege recent lanceerde.

Zij pleit voor een nieuwe bijzondere regularisatieprocedure voor bepaalde bouwmisdrijven uit het verleden, gekaderd in een krachtdadig en handhavingsbeleid. Het zou hierbij niet om een “stedenbouwkundige amnestie” gaan (die de burgers benadeelt die altijd correct hebben gehandeld). Een toets aan de goede ruimtelijke ordening blijft essentieel. 

Volledig artikel en bron: Schuermans advocaten

Het voorstel van Schauvliege zelf kan u hier nalezen.

Gerelateerde opleiding

Op 20.04.2018 gaat onze jaarlijkse themadag 'Vastgoed' door waarin we actuele thema's uit het vastgoed- en stedenbouwrecht voor u samenbrengen in 8 sessies : Vastgoed anno 2018

Ook bouwmisdrijven komen aan bod, en dit tijdens de sessie van Mr. Bart De Becker.