De Raad van State heeft op 12 juni 2018 het standpunt nr. 15004 van de Vlaamse Belastingdienst met betrekking tot de gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving vernietigd. Dit arrest maakt een einde aan de stelling van de Vlaamse Belastingdienst dat een schenking, voorafgaand aan een gesplitste aankoop of inschrijving, aan de heffing van het registratierecht voor schenkingen of aan de schenkbelasting moet worden onderworpen teneinde te vermijden dat er sprake is van een fictief legaat in de nalatenschap van de schenker-vruchtgebruiker.

Volledig artikel en bron: Tiberghien

Gerelateerde opleidingen

Dit topic komt o.m. aan bod tijdens de studienamiddag 'Successieplanning met vastgoed' die doorgaat op 29.11.2018 in Sint-Niklaas.

Tijdens deze studienamiddag kan u kiezen uit 3 actuele thema's m.b.t. schenk- en erfbelasting. Bijzondere aandacht gaat uiteraard naar de recente hervormingen in het huwelijksvermogens- en erfecht.