Het is ondertussen al weer bijna zomer, en we zouden het dus kunnen vergeten, maar de Kamer heeft ondertussen verder werkgemaakt van een aantal maatregelen uit het Zomerakkoord 2017. Zo werd op 22 maart 2018 het Wetsontwerp betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie goedgekeurd.

Deze tekst bevat de bepalingen die de bij de invoering van het eenheidsstatuut gesneuvelde 'proefperiode' - weer invoert. Uiteraard niet in die vorm, maar via aanpassing van de opzegtermijnen. Werkgevers krijgen voortaan ook de mogelijkheid om een pas aangenomen werknemer (minder dan 3 maanden in dienst) te ontslaan met een opzegtermijn van 1 week.

Hiertoe wordt art. 37/2 §1 van de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast.

Bron: Wetsontwerp betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie - tekst aangenomen in de Plenaire vergadering en ter bekrachtiging voorgelegd - 22 maart 2018 (Titel 2 - Hoofdstuk 1 - Afd. 1 - Wijziging opzeggingstermijnen)

Gerelateerde opleiding

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij de studienamiddag "Actualia Ontslagrecht" met Mr. Bart Vanschoebeke en Mr. Ann Witters (Claeys & Engels).

Deze studienamiddagen gaan dit jaar door op 15.05.2018 in Sint-Niklaas en op 19.06.2018 in Leuven.