In deze bijdrage wijzen de auteurs op het gevaar dat de overgang van de gebouwen op het einde van de opstalduur aanleiding geeft tot de toepassing van het verkooprecht op de waarde van de gebouwen.

Het gevaar van een mogelijke herkwalificatie van het recht van opstal in een verkoop zal met name bestaan wanneer

  • de opstalduur zeer kort is,
  • wanneer er sprake is van een vroegtijdige beëindiging van het opstalrecht of
  • wanneer de opstalgever nog steeds aandeelhouder van de opstalhouder.

Volledig artikel en bron: Van Cauter advocaten