Een zeer recent vonnis van de Gentse rechtbank van koophandel m.b.t.  de problematiek van een pauliaanse vordering van de curator in een constructie van opstalrecht door aandeelhouders aan hun (naderhand failliete gegane) vennootschap.

Kh. Gent 16 maart 2018

Volledig artikel en bron: LegalNews.be