De Kamer buigt zich momenteel over een wetsontwerp m.b.t. de oprichting van de zgn. "Gegevensbeschermingautoriteit".

In het kader van de GDPR-verplichtingen moet België voorzien in een nationale toezichtshouder. Momenteel liggen deze taken bij onze Privacycommissie.
Om de terminologie op nationaal vlak in overeenstemming te brengen met de Europese terminologie uit de GDPR, zal deze Privacycommissie voortaan opereren als de "Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)".

De Privacycommissie zal niet alleen van naam veranderen, ook haar rol wordt volledig herzien: de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt een volwaardige controle- en sanctieautoriteit met rechtspersoonlijkheid.

Volledig artikel en bron: time.lex

Wetsontwerp tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, ingediend in de Kamer op 23 augustus 2017

Gerelateerde opleiding

De studiedag 'Data Protection/GDPR' is een must voor elke praktijkjurist die een degelijk en gefundamenteerd advies wil geven inzake deze binnenkort in werking tredende regelgeving, en dit op alle vlakken.