De plannen voor de hervorming van het insolventierecht, voorzien in de uitbreiding van het ondernemingsbegrip tot andere rechtspersonen (zoals vzw’s en stichtingen), net zoals tot vrije beroepen, waardoor ook zij failliet zullen kunnen worden verklaard of zelf het faillissement zullen kunnen aanvragen. 

Volledig artikel en bron: Klaw

Gerelateerde opleiding

Naar goede jaarlijkse gewoonte geven Mr. Eddy Van Camp en Mr. Ilse Mertens hun seminarie 'Faillissementsrecht' met een rechtspraakoverzicht met de voornaamste vonnissen en arresten uit het faillissementsrecht.