Afgelopen vrijdag bereikte de Vlaamse regering dan toch een akkoord rond de verlaging van de erfrechtbelasting.

Op TaxWorld vinden we de voornaamste krachtlijnen van dit akkoord:

  • Nieuwe verlaagde tarieven van de erfbelasting in de zijlijn: de belastingschijven dalen (lager tarief van 25 % voor erfenissen tot 35.000 euro).
  • De hoogste schijf in zijlijn is geschrapt (65 %), een nieuwe lagere schijf is toegevoegd (55 %).
  • Een erfenissprong waarbij het mogelijk is om binnen het jaar de verkregen erfenis (in rechte lijn) door te geven aan de eigen kinderen.
  • Een bijkomende vrijstelling van 50.000 euro op de roerende goederen voor de langstlevende partner, bovenop de gezinswoning.
  • Een vrijstelling tot 75.000 euro voor volle wezen jonger dan 21 op het roerend vermogen en een vrijstelling voor het ouderlijk huis.

De hervormingen zouden (idealiter) van kracht worden vanaf 1 september 2018 - wanneer ook de globale hervormingen van het erfrecht (en huwelijksvermogensrecht) in werking treding.

Een en ander moet nu in een ontwerpdecreet gegoten worden...

Volledig artikel en bron: TaxWorld

Gerelateerde opleiding

Het nieuwe erfrecht treedt in werking op 1 september 2018.

Tijdens het seminarie 'Testamenten en schenkingen: Quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht ?' licht  Mr. Ann Maelfait toe wat is er concreet mogelijk en in welke gevallen is het opportuun om iets te ondernemen voor bestaande testamenten en schenkingen.

Dit seminarie gaat door op 06.03.2018 - in Gent.