Het Hof van Justitie brengt klaarheid :

een nationale wetgeving inderdaad kan voorzien dat ook zwangere werkneemsters kunnen worden ontslagen in het kader van een collectief ontslag zolang de redenen voor het ontslag vreemd zijn aan de zwangere toestand en voor zover de keuze van de werknemers die ontslagen worden volgt uit de objectieve criteria die werden vastgelegd.

Volledig artikel en bron: Gevaco advocaten