Op basis van de ontwerpteksten voor het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat momenteel ter tafel ligt, worden o.m. volgende zaken onderzocht:

  • Verliest het verbod op leonijns beding elk praktisch belang?
  • Wordt de kloof tussen maatschap en onverdeeldheid groter?

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab