Nieuwe vennootschappen zullen - onder voorbehoud van de definitieve bepalingen terzake - sowieso onder de nieuwe vennootschapswetgeving vallen vanaf 1 januari 2019.

Voor bestaande vennootschappen is de situatie iets anders: voor hen geldt 1 januari 2020 als inwerkingtredingsdatum - tenzij ze uitdrukkelijk opteren om er al vroeger in te stappen. 

Uiterlijk tegen 1 januari 2024 moeten alle statuten conform de nieuwe bepalingen aangepast worden.

Volledig artikel en bron: Lamote Stragier advocaten