Zoals de regering al aankondigde in haar zgn. Zomerakkoord, werd beslist om de kaaimantaks te herzien en te verstrengen, om zo alle achterpoortjes definitief te sluiten.

Het voorontwerp van wet is ondertussen goedgekeurd.

Het is de bedoeling dat de strengere aanpak reeds (gedeeltelijk) met terugwerkende kracht in werking treedt vanaf 17 september 2017.

Volledig artikel en bron: KPMG

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studiedag 'Fiscale hervormingen' gaan we verder in op de in dit Zomerakkoord aangekondigde maatregelen en de door de Programmawet voorziene wijzigigingen.