Bespreking van het arrest van 5 september 2017 EHRM (Grand Chamber).

E-monitoring door de werkgever kan (zoals controleren van het gebruik van e-mail en internet door uw werknemers), op voorwaarde dat de werknemer daar duidelijk en op voorhand over ingelicht wordt.
Dat kan met bijvoorbeeld een duidelijke ICT policy die beantwoordt aan de wettelijke vereisten. Uiteraard moeten ook de privacy-bepalingen (GDPR) gerespecteerd worden.

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels

Gerelateerde opleiding

Meer rechtspraak over ontslag en meer bepaald de ontslagmotivering en het kennelijk redelijk ontslag? Mr. Dieter Dejonghe brengt tijdens het seminarie 'Ontslagmotivering en kennelijk redelijk ontslag' een grondige analyse van meer dan 80 ongepubliceerde vonnissen en arresten.