Het arrest dat nalaat de door de eiseres ingeroepen vroegere feiten te betrekken in de beoordeling van de ernst van de bewezen feiten die als dringende reden worden aangevoerd, niet omdat die bewezen feiten geen fout zouden uitmaken, maar omdat het op zich geen afdoende zwaarwichtige tekortkomingen zijn die een ontslag om dringende reden kunnen rechtvaardigen, miskent aldus het begrip dringende reden en verantwoordt mitsdien zijn beslissing dat het ontslag onrechtmatig werd gegeven niet naar recht.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Lees hier de tekst van het arrest:

Cass. (3e k.) AR S.16.0040.N, 16 april 2018 (Gold Meat Belgium nv / L.P.)

Gerelateerde opleiding

Tijdens de webinar 'Aanwerven, tewerkstellen en ontslaan anno 2018' nemen mr. Ann Witters en mr. Anne Wils (advocaten bij Claeys & Engels) de sociaalrechtelijke actualiteit onder de loep. Deze webinar gaat door op 21.08.2018 en maakt deel uit van onze Webinar Days.