In een arrest van 8 mei 2018 oordeelde het Arbeidshof van Brussel o.m. dat het feit (i.c. "wetens en willens de gevaarlijke en risicovolle toestand verbergen") volstaat voor een ontslag om dringende reden, zodat de overige motieven en omstandigheden niet verder moeten worden onderzocht. Zijn minimaliserende verantwoording, zijn lange dienstanciënniteit en zijn poging om de verantwoordelijkheid af te schuiven zijn niet pertinent en doen geen afbreuk aan deze beoordeling.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleidingen

Op 11.12.2018 geven mr. Olivier Wouters en mr. Arnout Crauwels (Claeys & Engels) een rechtspraakoverzicht en stand van zaken m.b.t. de ontslagwetgeving: 5 jaar Ontslagwet.

Dit seminarie gaat door in Leuven.